hledáme tebe AdobeStock_115207802

Přidej se k nám!

|

Hledáme kolegu/kolegyni na pozici právník/právnička v oblasti sociálně-právní ochrany dětí (vyhlášené výběrové řízení č. 1/2023).

Termín pro podání přihlášek je 06.02.2023.

Pracovní náplň:

 • zajišťuje výkon sociálně-právní ochrany dětí;
 • poskytuje právní pomoc při výkonu opatrovnictví dítěte, jehož opatrovníkem byl jmenován OSPOD, včetně pomoci při zajišťování výkonu funkce opatrovníka pro správu jmění dítěte;
 • poskytuje právní pomoc při výkonu poručenství dítěte, u kterého vykonává OSPOD funkci poručníka a při řešení dědictví nezletilých dětí, dětských dluhů, případně exekucí u dětí v evidenci OSPOD;
 • vede správní řízení v oblasti SPOD a agendu stížností v oblasti SPOD;
 • vyjadřuje se k návrhům zákonů a ostatních obecných právních předpisů z odvětví SPOD, příp. předpisů souvisejících;
 • koordinuje připomínkové řízení;
 • zpracovává koncepční návrhy připomínek;
 • vykonává komplexní právní činnosti v sociální oblasti včetně zastupování u soudu.

Jiné požadavky:

 • znalost zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně–právní ochraně dětí, zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, zákona č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže, zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, vše ve znění pozdějších předpisů;
 • uživatelská znalost práce na PC, znalost práce v MS Office, afinita k IT systémům;
 • orientace na klienta;
 • vynikající komunikační dovednosti – kultivovaný ústní a písemný projev;
 • schopnost zvládat stresové situace;
 • samostatnost;
 • spolehlivost;
 • ochota učit se a rozvíjet se;
 • řidičský průkaz skupiny B výhodou;
 • zkoušky zvláštní odborné způsobilosti výhodou pro přijetí, resp. požadujeme povinnost prokázat zvláštní odbornou způsobilost v oblasti SPOD do 18 měsíců od vzniku pracovního poměru.

Kvalifikace

 • vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu v oboru právo a právní věda

Platová třída

 • 11. platová třída (25.280, – Kč – 37.170, – Kč) podle délky uznané praxe v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů;
 • možnost postupného přiznání osobního příplatku – dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, odměny za úspěšné splnění mimořádného nebo zvlášť významného pracovního úkolu

Bližší informace a přihláška zde.