Seniorka_pečující_AdobeStock_339849268

Příběh paní Boženy – ostravský příklad pozoruhodné praxe sociální práce

|

Sociální pracovníci se při své práci setkávají s množstvím nejrůznějších životních peripetií. Některé z nich se podaří vyřešit rychle a klient najde během krátké doby východisko ze své tíživé situace. Jiné případy naopak trvají déle, klient se opakovaně vrací. Každý sociální pracovník se tak setkává s pestrou škálou životních příběhů, které dohromady vytvářejí soubor příkladů pozoruhodné praxe. Dnes vám naši práci představíme v příběhu paní Boženy.

Než to všechno začalo

Paní Božena (jméno je smyšlené a nemá základ v reálném případu) má 71 let. Pochází ze tří sester, jedna z nich už zemřela. Bydlí se svou sestrou a její zdravotně postiženou dospělou dcerou v rodinném domku zděděném po rodičích. Má pro sebe celé jedno patro. Od mládí ji trápil zhoršený zdravotní stav, především problémy s páteří. Dostala se proto do invalidního důchodu, který se později změnil v důchod starobní.

S postupujícím věkem se u paní Boženy rozvinula duševní nemoc. Zpočátku jí nepřinášela větší obtíže, ale postupně ji ovládala víc a víc: pozměnila její vnímání reality a paní Božena začala ztrácet náhled na svou situaci, stala se snadno ovlivnitelnou, přidaly se i potíže v hospodaření s penězi.

Byť se to z předchozích řádků nezdá, je paní Božena přes svůj věk i onemocnění velmi aktivní a společenská. Ráda chodí na procházky, raduje se z toho, jak sousedům prospívají zahrady – co kde komu hezky kvete, kolik se toho letos urodilo. Během procházek se taky ráda zastaví v cukrárně na kafíčko a zákusek, kde se svými známými probere, kde je co nového.

Do příběhu vstupuje sociální pracovnice

V okamžiku, kdy se paní Boženě zhoršil její psychický stav, začala s rodinou, a především s ní samotnou, spolupracovat sociální pracovnice. Paní Boženě například pomohla najít odborného lékaře, který ji podporuje ve zvládání duševní nemoci. Po konzultaci s ním také podala k okresnímu soudu podnět k posouzení svéprávnosti paní Boženy. Té vysvětlila, co pro ni jmenování opatrovníka bude znamenat, v čem jí to v její situaci pomůže. Soud seznal, že je potřebné, aby paní Božena byla ve svéprávnosti omezena, a to především v oblasti nakládání s financemi a majetkem a při uzavírání smluvních vztahů. Protože sestra paní Boženy už vykonávala opatrovnictví své dceři a nebyl jiný příbuzný, který by se o ni postaral, připadla role opatrovníka obci, ve které paní Božena bydlí.

Když to v rodině skřípe

Vztahy mezi paní Boženou a její sestrou nejsou dobré. Vlivem různých událostí v rodině mezi nimi vznikly rozepře. Vzájemně se osočují, někdy si dělají i malé naschvály. Špatné rodinné vztahy byly dalším důvodem, proč sestra paní Boženě odmítla dělat opatrovníka. Sociální pracovnice se pokoušela o zlepšení vztahů mezi sestrami a navrhla jim využít rodinné mediace. To však obě opakovaně odmítají.

Vztahy navíc komplikuje i duševní nemoc paní Boženy, v jejímž důsledku bývá podrážděná. V těchto chvílích ji rozčiluje i chování sestry, které jí jinak nevadí, a o to víc se pak na svou sestru utrhuje. To potom sestra kontaktuje sociální pracovnici a stěžuje si na náročné soužití. Sociální pracovnice přichází situaci uklidňovat. Paní Boženě připomene, aby nezapomínala brát léky, které jí pomáhají zvládat její nemoc. Její sestře vysvětlí, že tyto stavy způsobuje nemoc a že tak paní Božena kolikrát ani nemůže za to, že se na ni utrhne. Kvůli předchozím mnohaletým rodinným sporům je ale obtížné najít mezi sestrami dostatek pochopení.

Nový opatrovník se ujímá iniciativy

Po několika letech, kdy opatrovníka paní Boženě vykonávala obec, se ze zahraničí vrátil její synovec. Paní Božena byla za jeho návrat ráda a navrhla mu, aby jí opatrovníka dělal on. S obcí, která jí opatrovníka dělala, nebyla moc spokojená. Měla pocit, že jí nedávají dostatek peněz a že vůbec špatně hospodaří s jejím majetkem. Proto si na to často stěžovala. (I vlivem své nemoci si paní Božena často stěžuje na různé věci a instituce.)

Soud se změnou opatrovníka souhlasil. Ostatně je to v souladu s obecným principem, kdy má být opatrovníkem především někdo z rodiny a opatrovnictví vykonávané obcí je až poslední možností. Synovec paní Boženy se role opatrovníka ujal s elánem. Věřil, že se mu podaří vztahy mezi jeho tetou a matkou zlepšit. Taky tetě Boženě navrhl, že jí pomůže její byt v přízemí domu zrekonstruovat. To se jí líbilo.

Není to vůbec jednoduché

Když však paní Božena později zjistila, že k rekonstrukci patří i hluk a nepořádek, začala si stěžovat i na svého synovce. Opět zavolala na pomoc sociální pracovnici. Ta si promluvila s paní Boženou i s jejím synovcem. Paní Boženě vysvětlila, že přece s opravou bytu souhlasila a motivovala ji tím, že až oprava skončí, bude se jí bydlet lépe – v novém a čistém. To paní Boženu uklidnilo. Synovci paní Boženy pak vysvětlila, že vlivem duševní nemoci je jeho teta snadno podrážděná a že by jejímu klidu pomohlo, kdyby jí předem říkal, co se bude v bytě dít, aby se na to mohla připravit.

Když synovec získal k sociální pracovnici důvěru, svěřil se jí, že neměl představu, jak náročné bude dělat tetě opatrovníka. Netušil, že vztahy mezi tetou a jeho matkou jsou tak napjaté. Často mívá pocit, že je mezi dvěma mlýnskými kameny. Chápe svou tetu a její potřeby, ale zároveň chápe svou matku, která je vyčerpaná z péče o zdravotně postižené dospělé dítě i ze sesterských hádek. Pro něho samotného je celá situace náročná a cítí se z toho unavený. Sociální pracovnice uznala, že je jeho situace náročná a o to víc ocenila, že se o svou rodinu stará. Vysvětlila mu, co nemoc, kterou jeho teta má, způsobuje v jejím chování. Motivovala ho, aby se nestyděl říct si o pomoc, když toho na něj bude moc.

Co bude dál?

Co bude dál, je těžké odhadnout. Zatím je situace v rodině uklidněná. Je ale možné, až se stav paní Boženy zase zhorší, bude to mít vliv i na kvalitu vztahů v rodině. Sociální pracovnice je tak stále připravená poskytnout paní Boženě a její rodině pomoc dle jejich individuálních potřeb.


Text zpracovalo oddělení sociální práce a metodiky, odboru sociálních věcí a zdravotnictví Magistrátu města Ostravy. Máte-li nějaké dotazy či podněty k obsahu článku, kontakty najdete zde.


Ilustrační foto © Adobe Stock, na snímku se žena s úsměvem sklání k sedící seniorce a drží ji za ruku