sociální bydlení_autor © Romolo Tavani_Adobe Stock

Ostravské OSPOD loni pomáhaly více než 4 700 dětem

|

Osm pracovišť ostravských orgánů sociálně-právní ochrany dětí v roce 2021 poskytlo pomoc a podporu 4 716 dětem. Nejčastěji se jednalo o zastupování dítěte v různých řízeních nebo zajištění náhradní péče, nemalou část však tvořily i děti ohrožené násilím nebo zanedbáváním.

V Ostravě a jejím širším správním obvodu má trvalý pobyt bezmála 60 000 dětí, další zde fakticky bydlí. 4 716 z nich sociální pracovníci orgánů sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) poskytovali v průběhu roku 2021 pomoc a podporu.

Jde o děti ohrožené jednáním svých rodičů nebo jiných osob, nejčastěji týrané, zneužívané, zanedbávané (tzv. syndrom CAN) nebo žijící v rodinách, kde probíhá domácí násilí. Těch bylo loni téměř 600. Nejpočetnější skupinou byly děti, které pracovníci v roli tzv. kolizních opatrovníků zastupují v řízení před soudy a správními orgány (2 765 dětí). Třetí skupinou jsou děti, které aktuálně nemohou žít ve svých vlastních rodinách. Těm je věnována velká pozornost. Sociální pracovníci jim zajišťují náhradní rodinnou péči (987 dětí), případně péči v pobytových zařízeních (292 dětí).

Důvody evidence dětí u orgánů sociálně-právní ochrany dětí v Ostravě v roce 2021
Zdroj: Magistrát města Ostravy

Orgány sociálně-právní ochrany dětí v Ostravě a jejich činnost

V Ostravě je celkem 8 pracovišť OSPOD, které působí u úřadů městských obvodů Hrabová, Mariánské Hory a Hulváky, Moravská Ostrava a Přívoz, Ostrava-Jih, Poruba, Slezská Ostrava, Vítkovice a na Magistrátu města Ostravy.

Činnosti sociálních pracovníků při zajišťování sociálně-právní ochrany dětí jsou velmi různorodé. Mnohé časově i organizačně náročné aktivity se ve statistikách ani neobjeví. Příkladem je nepřetržité zajišťování sociálně-právní ochrany dětí formou pohotovostí, pořádání případových konferencí nebo spolupráce s dalšími organizacemi různých resortů participujících na ochraně dětí a zajištění jejich potřeb.


Text zpracovalo oddělení sociálně-právní ochrany dětí, odboru sociálních věcí a zdravotnictví Magistrátu města Ostravy. Máte-li nějaké dotazy či podněty k obsahu článku, kontakty najdete zde.

Máte zájem o více informací k pěstounské péči? Kontaktujte pracovníky magistrátu.


Ilustrační foto © Adobe Stock, na snímku jsou ruce, které vytváří pomyslnou střechu nad rodinou vystřiženou z papíru.