grid-img6

Novinky ve finanční výpomoci státu ohroženým domácnostem

|

Od ledna 2023 dochází k významným pozitivním změnám v poskytování některých dávek, které tvoří finanční výpomoc státu rodinám i jednotlivcům ohroženým narůstajícími životními náklady. Nabízíme vám přehled změn, které mohou vypomoct největšímu počtu domácností. Novinky se dotknou dávek na bydlení, přídavků na děti i životního minima.

V článku se dozvíte:

Novinky v dávkách sociální ochrany

K navýšení příjmů vaší domácnosti můžete požádat o finanční dávky. Díky navýšení životního minima a úpravě podmínek pro získání přídavků na děti nebo příspěvku na bydlení teď na finanční sociální pomoc dosáhne mnohem více lidí. Nebojte se o dávky požádat! Žádosti jde vyplnit a podat i elektronicky na portálu úřadu práce. Tam si dokážete i orientačně spočítat svůj nárok na jednotlivé dávky. K osobnímu jednání se můžete předem objednat on-line.

Se zvýšenými náklady pomůžou dávky na bydlení

Příspěvek na bydlení pomáhá lidem, kteří nemají dostatek peněz na zaplacení nákladů na bydlení. Žadatelem je nájemce, podnájemce nebo vlastník bytu, domku nebo rekreačního objektu i člověk, který v nemovitosti bydlí na základě tzv. služebnosti (věcného břemene). Nárok vzniká, pokud vydáte za bydlení víc než třetinu příjmů vaší domácnosti. Od ledna 2023 prochází několika změnami. Úprava se týká především tzv. normativních nákladů na bydlení, z nichž se nárok na dávku i její výše odvozuje. Mezi náklady na bydlení se počítá nájemné, náklady za další služby (např. poplatky za vodu, vytápění, osvětlení společných prostor aj.), náklady za odběr energií (elektřina a plyn).

Dojde ke sjednocení výpočtu příspěvku pro celou ČR. U nájmů a podnájmů se změní rozdělení normativů podle velikosti obce. Nově budou platit pouze tři typy. Mění se i rozdělení do skupin podle počtu členů domácnosti. Do jedné kategorie budou sloučeny jedno a dvoučlenné domácnosti. Díky tomu bude možné příspěvek na bydlení lépe zacílit.

Měsíční normativní náklady na bydlení = maximální výše nákladů na bydlení, které se započítávají pro výpočet příspěvku na bydlení. Sociální věci Ostrava

Dojde také ke zrušení dolní hranice příjmů pro výpočet příspěvku na bydlení. Pokud příjmy domácnosti byly nižší než životní minimum, používala se pro výpočet dávky právě výše životního minima. V praxi ale docházelo k tomu, že po zvýšení životního minima měly některé domácnosti s nízkými příjmy příspěvek na bydlení paradoxně nižší. Kromě toho se prodlouží možnost příspěvek pobírat i v případech, kdy k trvalému bydlení slouží rekreační objekt. Původně toto ustanovení mělo platit pouze pro rok 2022.

Mění se i měsíční paušál pro případy, kdy domácnost topí pevnými palivy.

Náklady na vytápění domácnosti pevnými palivy započitelné do nároku na příspěvek na bydlení. Sociální věci Ostrava

Domácnostem v hmotné nouzi s příjmy nižšími než je jejich životní minimum, pomáhá kromě příspěvku na bydlení navíc i dávka doplatek na bydlení. Lidé, kterým přišlo nečekaně vysoké vyúčtování energií, může pomoct dávka mimořádná okamžitá pomoc.

Příklady nároku na příspěvek na bydlení

Maminka na rodičovské, tatínek a dítě žijí ve vlastním bytě v Ostravě

Tři osoby žijí v bytě v osobním vlastnictví ve městě Ostrava. Jejich příjem činí 30 000 Kč. Jejich náklady na bydlení jsou 10 200 Kč. Nárok na příspěvek na bydlení jim vznikne, protože jejich náklady na bydlení jsou vyšší než 30 % jejich příjmů. Výše příspěvku na bydlení bude ledna 4 561 Kč.

Rodiče, dítě-student a babička žijí v družstevním bytě v Ostravě

Čtyři osoby žijí v družstevním bytě ve městě Ostrava. Jejich příjem je 45 000 Kč. Jejich náklady na bydlení jsou 15 100 Kč. Nárok na příspěvek na bydlení jim vznikne, protože jejich náklady na bydlení jsou vyšší než 30 % jejich příjmů. Výše příspěvku na bydlení bude od ledna 2 868 Kč.

Seniorka-vdova žije sama v nájemním bytě v Ostravě

Osoba žije sama v nájemním bytě ve městě Ostrava. Má příjem ve výši 14 000 Kč. Její náklady na bydlení jsou 8 000 Kč. Nárok na příspěvek na bydlení jí vznikne, protože její náklady na bydlení jsou vyšší než 30 % jejího příjmu. Výše příspěvku na bydlení bude v lednu 3 800 Kč (stejná jako v roce 2022).

Pomoc rodinám s dětmi

Přídavky na děti představují pravidelnou pomoc pro rodiny s nižšími příjmy. Přídavek se vyplácí rodinám, které mají příjmy nižší, než je 3,4násobek jejich životního minima. Vzhledem k tomu, že došlo ke zvýšení životního minima, rozšíří se také okruh možných příjemců přídavku na dítě. Zároveň se zvyšuje i samotná dávka o 200 Kč pro dítě měsíčně.

Pokud má některá ze společně posuzovaných osob příjem ze zaměstnání, podnikání, nemocenskou, důchod nebo podporu v nezaměstnanosti, příspěvek na péči o dítě nebo rodičovský příspěvek, je přídavek o 500 Kč vyšší. Na tuto výši dosáhne velká většina příjemců.

Výše přídavků na děti od ledna 2023. Sociální věci Ostrava

Příklad nároku na přídavek na dítě – pracující rodiče se dvěma dětmi ve věku 4 a 9 let

Průměrný čistý měsíční příjem rodiny je 47 000 Kč. Jelikož rodiče pracují, mají nárok na zvýšené přídavky na děti v celkové výši 2 800 Kč. V případě, že by rodiče neměli nárok na zvýšené přídavky na dítě, bude výše přídavků na děti 1 800 Kč.

Náhradní výživné je pomoc státu dětem, kterým povinný rodič neplatí soudem stanovené výživné. Výživné od státu může dosáhnout výše až 3 000 Kč měsíčně po dobu dvou let. Žádost se podává úřadu práce.

S úhradou výdajů na kroužky, vybavení do školy, nečekaných vyšších výdajů na vybavení domácnosti nebo energie může rodinám v hmotné nouzi pomoct dávka mimořádná okamžitá pomoc, kterou také vyplácí úřady práce.

Finanční pomoc lidem se zdravotním znevýhodněním a seniorům

Významnou pomocí lidem, kteří o sebe nedokážou pečovat sami a potřebují pomoc jiné osoby, je i příspěvek na péči a dávky a výhody pro osoby se zdravotním postižením, kam patří i finanční příspěvek na dopravu (příspěvek na mobilitu). Mají na ně nárok i mnozí senioři.

Změny v zákoně o životním a existenčním minimu

Další úprava se týká zejména dávek v hmotné nouzi. Do započitatelných příjmů domácností se nově nebudou zahrnovat výdělky nezaopatřených dětí. Konkrétně půjde o příjmy za práci žáků a studentů z praktického vyučování a přípravy, příjmy ze závislé činnosti i samostatné výdělečné činnosti dětí v průběhu prázdnin, především tedy brigád.

Od ledna 2023 dochází také ke zvýšení životního a existenčního minima.

Zvýšení životního a existenčního minima od ledna 2023. Sociální věci Ostrava

Novinky v zákonech o státní sociální podpoře a o pomoci v hmotné nouzi byly vyhlášeny ve sbírce zákonů dne 28. 12. 2022 (částka 205).

Rozcestník s přehledem informací k řešení tíživé finanční a sociální situace občanů Ostravy v souvislosti s růstem životních nákladů. Najdete zde možnosti řešení i kontakty.

Pomoc a podpora města při řešení finančních starostí občanů

Rozcestník s přehledem informací k řešení tíživé finanční a sociální situace občanů Ostravy v souvislosti s růstem životních nákladů. Najdete zde možnosti řešení i kontakty.

Zorientovat se a získat podporu pomůžou sociální pracovníci

V Ostravě je široká síť bezplatné sociální pomoci a poradenství. Sociální pracovníky najdete na magistrátu, úřadech městských obvodů a v neziskových organizacích. Poskytnou vám informace o vašem nároku na dávky sociální ochrany (např. dávky státní sociální podpory, dávky pomoci v hmotné nouzi, důchody), pomoc při vyplňování nebo kontrole žádostí o různé dávky, zprostředkují další odbornou pomoc. Pomůžou vám překonávat problémy s hledáním nebo udržením zaměstnání a bydlení, se zadlužením. Jsou průvodci obtížnou životní situací i psychickou podporou.

Sociální pracovníci jsou tu pro všechny, kdo potřebují pomoc při řešení své nepříznivé sociální situace. Nevíte, kam se obrátit? Obraťte se na SOCIOPOINT – místo prvního kontaktu na Magistrátu města Ostravy, kde vám pomohou najít nejvhodnější pomoc pro vás. Kontakty, podrobnosti a otevírací dobu najdete zde.