pěsti kruh spoluprace_AdobeStock_209826312

Multidisciplinární týmy: místo pro řešení sporů i vzájemné pochopení

|

V Ostravě již sedmnáct let fungují takzvané multidisciplinární týmy, které propojují sociální pracovníky, policii, školy a další instituce s obyvateli žijícími v sociálně vyloučených lokalitách. Týmy se snaží neformální cestou hledat řešení problémů místních lidí, kterými jsou například záškoláctví, nepořádek ve veřejném prostoru či nevyhovující bydlení. Jak toto řešení funguje, jaký je jeho přínos a na kterých hodnotách staví?

Do společenské místnosti azylového domu postupně přicházejí zástupci neziskových organizací, městského obvodu či policie, aby se po měsíci setkali a sdíleli své postřehy z lokality. Příchozí vítá Lucie Škvaridlová z ostravského magistrátu, která setkání řídí a se všemi se dobře zná. Na pořadu dne jsou novinky z oblasti sociálního začleňování, shrnutí z předešlého setkání, ale také konkrétní podněty účastníků.

Takto zpravidla vypadá setkání multidisciplinárních týmů, které v Ostravě působí od roku 2004. Zprvu se jednalo o iniciativu policie, od roku 2016 jejich činnost koordinují pracovníci magistrátu. Tato změna byla součástí projektu města spolufinancovaného z operačního programu Zaměstnanost v rámci spolupráce s Agenturou pro sociální začleňování.

Aktuálně ve městě působí sedm týmů v rizikových oblastech, zejména v okolí sociálně vyloučených lokalit a ubytoven. „Spolupráce mezi jednotlivými aktéry je důležitá při řešení potíží, které se v těchto místech vyskytují. Týmy se původně zabývaly kriminalitou, postupně se jejich činnost rozšířila o problematiku sociálního začleňování s přesahem do komunitního plánování sociálních služeb,“ vysvětluje Lucie Škvaridlová. K řešeným tématům patří narušování veřejného pořádku, poškozování a zcizování majetku, protiprávní provozování hazardních her nebo záškoláctví. Diskutuje se o konkrétních lidských osudech i potřebě řešení shora.

Nezbytnost lidského i profesionálního přístupu

Jednání se účastní deset až třicet osob, otevřených jednání dokonce až šedesát. V týmech se v rovnocenné pozici setkávají osoby na hierarchicky rozdílných pozicích a s odlišnými kompetencemi – od starosty či místostarosty městského obvodu, ředitele školy po pracovníka v sociálních službách nebo asistenta prevence kriminality. „V diskuzi se často střetávají protichůdné názory. Proto se náročnějších jednání účastní i profesionální facilitátor. Přítomní si jsou vědomi diskrétnosti sdělovaných informací. Pokud například někdo z přítomných má podezření, že děti ze sídliště nechodí do školy, nebo je nespokojen s činností úřadů, může se o tyto informace anonymně podělit,“ doplňuje koordinátorka týmů.

Další výhodou osobních setkání je, že účastníci jimi šetří svůj čas, který mohou následně věnovat práci přímo v lokalitě. „V minulosti bylo třeba napsat oficiální žádost a na odpověď čekat v úředních lhůtách. V týmech se mnohé problémy vyřeší osobně a ihned,“ uvádí Lucie Škvaridlová.

Ačkoli tuto formu spolupráce dnes v Ostravě mohou mnozí považovat za samozřejmou, v jiných obcích by o podobný přístup stáli taky, případně s jeho zaváděním již začali. Inspirací pro tyto samosprávy může být metodika vzniklá na základě zkušeností, které v Ostravě za více než patnáct let fungování týmů získali. Je dostupná na stránkách socialnizaclenovani.ostrava.cz a jejím účelem je popis činnosti multidisciplinárních týmů. „I přes mnohaleté zkušenosti věřím, že můžeme naši práci dále zlepšovat. Do budoucna chceme lépe získávat zpětnou vazbu od všech zapojených stran a hledat nové způsoby, jak motivovat místní obyvatele k účasti na jednáních,“ shrnuje koordinátorka.

Sepsal: Dominik Plíhal, Agentura pro sociální začleňování, převzato z webu socialni-zaclenovani.cz.


Ilustrační foto: na snímku jsou lidské ruce, ťukají o sobě pěstmi na znamení spolupráce a dohody.