Milostivé léto - odpuštění dluhů

Vznikla metodika hodnocení bezpečnostně rizikových lokalit

|

Metodiku jak připravit, zpracovat a vyhodnotit průzkum pocitu bezpečí v obci zpracoval tým Vysoké školy báňské – Technické univerzity v Ostravě. K  rozpoznání a vyhodnocení rizikových míst se používají volně dostupné informační systémy, statistiky Policie ČR o trestné činnosti a městské policie o přestupcích. Tato data se propojují s výsledky průzkumu pocitu bezpečí občanů města.

Metodika cílí na větší města s populací nad 50 tisíc obyvatel, je však možné využít ji i pro menší města.

Součástí metodiky je sběr vstupních dat, jejich úprava a zpracování, vlastní postup identifikace míst se zvýšenou mírou registrované kriminality nebo pocitu strachu, postup propojení obou zdrojů a identifikace a zhodnocení bezpečnostně rizikových lokalit. Nedílnou součástí metodiky je také vizualizace výsledků například formou map.

Zásadní je možnost pravidelného opakování celého procesu s minimem finančních nákladů. Pro zvládnutí zpracování stačí mírně pokročilá znalost práce na PC a ve zpracování dat.

Metodika byla certifikována Ministerstvem vnitra, odborem prevence kriminality a obcím je k dispozici zdarma.

Metodika identifikace a hodnocení bezpečnostně rizikových lokalit ve městě