On-line konference Ostrava AdobeStock_384578757

Magistrát města Ostravy pečuje o kompetence sociálních pracovníků

|

Sociální pracovníci mají zákonem o sociálních službách stanovenou povinnost dalšího vzdělávání. Aby Magistrát města Ostravy usnadnil sociálním pracovníkům úřadů městských obvodů splnění této povinnosti, zajistil pro ně dva semináře.

Oba semináře zorganizovalo oddělení sociální práce a metodiky odboru sociálních věcí a zdravotnictví Magistrátu města Ostravy. S ohledem na epidemickou situaci proběhly online.

První seminář byl zaměřený na téma veřejného opatrovnictví, druhý na téma správního řízení ve věci zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění. Přestože obě tyto správní činnosti nemusí vykonávat přímo sociální pracovník, v praxi se tak děje.

V průběhu obou seminářů mohli jejich účastníci pokládat přednášejícím dotazy ze své praxe. Někteří využili příležitost zaslat v předstihu kazuistiky svých případů, mnohdy netypických nebo zvlášť složitých. Přednášející jim pak v průběhu seminářů nabídli možnosti řešení těchto případů. V rámci společné diskuze se účastníci seminářů vzájemně podělili o své praktické zkušenosti.

Oba semináře umožnily jejich účastníkům rozšířit si své znalosti z dané tematické oblasti, ujistit se o správnosti svých stávajících postupů a najít nové možnosti řešení situací, se kterými se v praxi setkávají. Pro Magistrát města Ostravy představuje organizace takových seminářů možnost, jak udržovat výkon sociální práce a dalších činností v oblasti sociální ochrany na území města na vysoké profesionální úrovni.


Text zpracovalo oddělení sociální práce a metodiky, odboru sociálních věcí a zdravotnictví Magistrátu města Ostravy. Máte-li nějaké dotazy či podněty k obsahu článku, kontakty najdete zde.