Ilustrační foto: Ruce manažerů při poradě

Hledáme metodika v oblasti sociální ochrany

|

Staňte se součástí týmu metodiků oddělení sociální práce a metodiky Magistrátu města Ostravy! Nástup je možný ihned po ukončení výběrového řízení. Přihlašujte se do 9. 2. 2023.

Metodik poskytuje odborné poradenství v nejširších formách sociálně právní ochrany osob, včetně jeho koordinace a dozoru úrovně poskytování sociálními pracovníky úřadů městských obvodů.

Vykonává metodickou, konzultační a poradenskou činnost v oblasti sociální práce, sociální prevence, veřejného opatrovnictví a zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění, včetně činností směřujících ke sjednocování postupů na území města v těchto oblastech.

Zajišťuje kontrolu výkonu přenesené působnosti svěřenou úřadům městských obvodů v oblasti sociální práce, sociální prevence, veřejného opatrovnictví a zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění.

Co nové kolegyni, novému kolegovi nabízíme?

  • 11. platovou třídu (25 280 – 37 170 Kč podle délky uznané praxe)
  • příjemné pracoviště
  • práci, ve které se nikdy nebudete nudit
  • odměny, příspěvky a řadu dalších benefitů včetně firemní školky přímo na magistrátu (přehled najdete zde)

Podrobné informace a přihlášku do výběrového řízení najdete na webu Fajnové pracoviště.