Aktuality

11903913_584747018333038_2122388805968055384_n

Seminář pro žadatele k revidované výzvě č. 129 – Podpora sociálního podnikání

|

Ministerstvo práce a sociálních věcí Vás zve na seminář pro žadatele k revidované výzvě č. 129 zaměřené na sociální podnikání. Seminář se koná dne 10. 7. 2018  od 9:30  do  12:30 v budově Ministerstva práce a sociálních věcí, Na Poříčním Právu 376/1, v přízemí zasedací místnost Klub, 128 01 Praha 2   Na semináři Vás seznámíme s revidovanou výzvou […]

Veřejná služba v Ostravě

|

Novelou zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi byly upraveny podmínky výplaty příspěvku na živobytí. Lidé, kteří jsou v evidenci uchazečů o zaměstnání a současně pobírají dávky hmotné nouze déle než půl roku, mají od srpna 2017 možnost si zvýšit příjem v rámci veřejné služby. Pokud se do veřejné služby lidé nezapojí a nepatří mezi […]

PPP

Podpora sociálního podnikání

|

ČSOB Grantový program Stabilizace sociálních podniků 2017 Vyhlášení: 15. 6. 2017 Uzávěrka pro podání žádostí: 31. 7. 2017 Maximální výše grantu: v grantovém řízení bude podpořeno min. 6 sociálních podniků, každý podpořený podnik získá grant ve výši až 180 000 korun a odborné poradenství určené k zefektivnění své činnosti v hodnotě 40 000 korun. Více […]

Chytrá svačina otevírá nové prostory

|

Zástupci sociálního podniku MELIVITA s.r.o. zvou všechny zájemce na otevření výrobních prostor. Akce se koná ve středu 17. 5. 2017 ve 14 hod. Bližší informace naleznete v pozvánce. Těšíme se na Vaši účast.

Město chce spolupracovat se zaměstnavateli

|

Koordinační činnosti statutárního města Ostravy v oblasti zaměstnanosti zahrnují nejen spolupráci s neziskovými organizacemi, ale také se zástupci městských firem i příspěvkových organizací. Dne 27. března 2017 se uskutečnilo setkání, kterého se účastnilo 8 zástupců zaměstnavatelů z řad městských firem. Na setkání byla účastníkům představena klíčová aktivita Ženy na trhu práce městského projektu „Prevence ohrožení rodiny ve městě Ostrava.“ […]

LOGO_blue

Aktuální výzvy nositele ITI 2017

|

Strategie ITI je rozvojová strategie pro území ostravské aglomerace, která umožňuje využití evropských investic v programovém období 2014-2020. V současné době vyhlásil nositel ITI v rámci Operačního programu Zaměstnanost dvě výzvy: Zvýšení zaměstnatelnosti obyvatel se zdravotním znevýhodněním a osob pečujících o děti a jiné závislé osoby Zvýšení podnikatelských kompetencí Termín pro předkládání žádostí je do 17. dubna […]

zam-transp-sm

Proběhlo říjnové jednání pracovní skupiny

|

Dne 31. října 2016 proběhlo v budově Magistrátu města Ostravy jednání pracovní skupiny Zaměstnanost. Na programu jednání byl monitoring realizace projektů. V rámci této oblasti měly organizace (Rubikon Centrum, z.s., Vzájemné soužití, o.p.s., MELIVITA, s.r.o.) možnost představit své projekty ostatním členům pracovní skupiny (jednotlivé projekty naleznete v sekci Projekty partnerů). Paní Navrátilová (oddělení trhu práce ÚP ČR – krajské […]

Práce na přímo v Dopravním podniku Ostrava

|

Zástupci Agentury pro sociální začleňování navázali, společně s náměstkem primátora Michalem Mariánkem, spolupráci s Dopravním podnikem Ostrava, a.s. (dále DPO) na zaměstnání osob ze sociálně vyloučených lokalit. Na základě poptávky DPO se podařilo, se sociálními pracovníky Vzájemného soužití o.p.s., kontaktovat čtyři uchazečky o zaměstnání. V průběhu letních prázdnin DPO tyto ženy zaměstnal k úklidu tramvají na smyčkách. Z tohoto důvodu se […]

Noví garanti pro oblast zaměstnanosti

|

Místo garanta za statutární město Ostrava pro oblast zaměstnanosti převzala Jana Abrlová, DiS., která se věnuje sociální práci od roku 2002 zejména v oblasti odborného sociálního poradenství v nestátních neziskových organizacích a na městském úřadu. Pracovníkem Magistrátu města Ostravy na pozici sociální pracovnice je od roku 2016. Místo lokálního konzultanta pro oblast zaměstnanosti za Agenturu pro sociální začleňování převzal Mgr. Libor […]

Neprojektové aktivity

|

V rámci neprojektových aktivit v oblasti zaměstnanosti pracovníci Agentury pro sociální začleňování a města navázali spolupráci s městskými podniky – Dopravní podnik Ostrava a.s. a Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o. Zakázka DPO na zaměstnání čtyř osob ze sociálně vyloučených lokalit na úklid tramvají je ve fázi přijímání doporučených osob do pracovního procesu. Vstupní lékařskou prohlídkou již v […]