Základní informace

bydlení_ochrana_AdobeStock_428759718

Kulatý stůl k sociálnímu bydlení

|

Aktéři věnující se oblasti sociálního bydlení se počátkem června sešli na Kulatém stole k sociálnímu bydlení, který proběhl na Magistrátu města Ostravy v rámci realizace projektu Rozvoj sociálního bydlení ve městě Ostrava. Zástupci magistrátu, úřadů městských obvodů, neziskových organizací, Úřadu práce ČR a Ministerstva práce a sociálních věcí se vzájemně informovali o realizovaných aktivitách v oblasti sociálního bydlení. […]

Odborná konference představí komunitní práci jako účinný nástroj sociálního začleňování

|

Inspirativní pohled na problematiku sociálního začleňování nabídne odborná konference na téma: Komunitní práce – účinná metoda sociální integrace Romů. Konferenci ve spolupráci s partnery pořádá Diecézní charita ostravsko-opavská a uskuteční se 15. června od 9 hodin v Ostravě. Město Ostrava je partnerem projektu Romští lídři – hybatelé změny. Na konferenci vystoupí zástupci vládních, vzdělávacích i samosprávních […]

2023_06_02_Tym pro mladez_DSC_0772

Tým pro mládež se věnoval dětem s rizikovým chováním i obětem trestných činů

|

Na červnovém pracovním setkání Týmu pro mládež odborníci představili aktuální programy sekundární prevence, řešili záškoláctví a postavení dítěte-oběti i dítěte-pachatele v trestním řízení. Zástupci organizací působících v Ostravě na poli sekundární prevence nabídli své aktivity členům Týmu pro mládež. Představené programy sekundární prevence pracují s dětmi a mladými lidmi s rizikovým chováním. Pomáhají jim zvládat […]

Dik_nahradnim_rodinam_FB

Dík náhradním rodinám – připojujeme se ke kampani

|

V Ostravě vyrůstá v dlouhodobé pěstounské péči celkem 856 dětí v 668 pěstounských rodinách. Dalších 22 rodin přijímá děti do pěstounské péče na přechodnou dobu do vyřešení jejich aktuální životní situace. Rádi se proto připojujeme ke kampani Ministerstva práce a sociálních věcí, která je poděkováním náhradním rodinám za to, že jsou. Prioritou města Ostravy je umožnit co […]

Dobré ráno_Živčák_2_10.05.2023

Kontaktní místo pro bydlení v Ostravě

|

V rámci Magistrátu města Ostravy bylo v polovině listopadu loňského roku zřízeno Kontaktní místo pro bydlení, které se zaměřuje na řešení nepříznivé bytové situace obyvatel Ostravy. KMB poskytuje poradenství domácnostem v bytové nouzi a také přijímá žádosti o sociální byty, které jsou zajišťovány spoluprací Magistrátu města Ostravy s městskými obvody a společností Heismtaden, s.r.o. KMB již celkem využilo více […]

Science and Technology Centre

Ostrava bude letos hostit Národní dny prevence

|

Největší akce v oblasti prevence kriminality Národní dny prevence se budou letos konat v Ostravě ve dnech 10. a 11. října. Statutární město Ostrava pořádá čtvrtý ročník odborné konference Národní dny prevence, jejímž cílem je výměna zkušeností a sdílení dobré praxe v oblasti prevence kriminality a bezpečnosti na národní, regionální a místní úrovni. Rozsahem výjimečné Národní dny […]

porada_tým_dotazování_AdobeStock_101908752

Mladí dospělí získávají potřebnou podporu a pomoc

|

Od roku 2022 funguje v České republice nový institut v oblasti sociální ochrany, který je zaměřený na podporu a pomoc mladým dospělým. Tedy mladým lidem, kteří odcházejí z ústavní výchovy nebo pěstounské péče. Podpora a pomoc spočívá ve dvou základních oblastech – ve spolupráci orgánů sociálně-právní ochrany dětí a sociálních pracovníků všeobecné sociální práce a ve finanční pomoci […]

header-FB-s-datem

Nenechte si ujít další Dny fajne rodiny

|

15. května startuje měsíc více než stovky aktivit, interaktivních programů, tvořivých dílen, soutěžních a mezigeneračních akcí či sousedských slavností. Letošní Dny Fajne rodiny připravila téměř padesátka prorodinných organizací a spolků, kulturních zařízení, komunitních a volnočasových center. Veřejnost tak získává možnost seznámit i s jejich činností, včetně organizací, které ostravským rodinám pomáhají při řešení náročnějších životních […]

APK Ostrava_Foto_2-768x432

Den s ostravskými asistenty prevence kriminality

|

Už deset let můžeme v ostravských rizikových lokalitách spatřit zaměstnance městské policie, kteří mají na oděvu nášivku s nápisem „Asistent prevence kriminality“. V únoru vzrostl jejich počet z šesti na třináct. Málokdo však ví, čím se skutečně zabývají a jaké jsou jejich pravomoci. Podle Ministerstva vnitra se přitom program asistentů prevence kriminality řadí k nejúspěšnějším […]

DSC_0264

Konference o sociálním bydlení ve městě Ostrava

|

Ve čtvrtek 20. dubna se konala v zastupitelském sále statutárního města Ostravy konference s názvem „Statutární město Ostrava a sociální bydlení“. Konference byla členěna do tří tematických bloků, které byly doplňovány otázkami k jednotlivým příspěvkům. Úvodní blok se věnoval sociálnímu bydlení ve městě Ostrava – ve spolupráci magistrátu s městskými obvody a společností Heimstaden již bylo vyčleněno […]