Prevence kriminality

playmobil-451203_1920

Čtvrté setkání kulatého stolu

|

Začátkem prosince 2018 proběhlo již čtvrté setkání kulatého stolu k provázání poskytovatelů činnosti protidrogového terénu a služeb sociální prevence. Setkání bylo tentokrát zaměřeno na tématiku zaměstnávání aktivních uživatelů drog. Setkání se tedy tentokrát účastnili také zástupci organizací a institucí zabývající se otázkami zaměstnávání. Pod vedením facilitátora se účastníci setkání společně zamýšleli nad vlastními zkušenostmi s […]

prevence-transp-sm

Nabídka volné pracovní pozice – Koordinátor multidisciplinárních týmů

|

Statutární město Ostrava obsadí volné pracovní místo v rámci magistrátu města  Ostravy – Koordinátora multidisciplinárních týmů. Lhůta pro podání přihlášek je 26.11.2017. Předpokládaný nástup koordinátora MdT je v lednu 2018.   Pozice je zřízena na dobu určitou v souvislosti s realizací projektu „Posílení prevence kriminality v Ostravě prostřednictvím asistentů prevence kriminality a multidisciplinárního přístupu“, reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_026/0002789 (financován z ESF prostřednictvím […]

lektor

Kulatý stůl k provázání činnosti poskytovatelů protidrogového terénu a služeb sociální prevence

|

Dne 13. října 2017 se v prostorách organizace Renarkon o. p. s. konal již 3. Kulatý stůl k provázání činnosti poskytovatelů drogového terénu a služeb sociální prevence v Ostravě. Tentokrát na téma spolupráce mezi poskytovateli protidrogového terénu a tzv. nízkoprahovými službami pro děti a mládež.  Zástupci služeb diskutovali o příležitostech spolupráce mezi jednotlivými subjekty a hledali odpovědi […]

9256925892569256

Výzva k výběrovému řízení pro zájemce o pracovní pozici asistent prevence kriminality

|

Až do 31. října 2017 se mohou zájemci přihlásit do výběrového řízení na pozici asistenta prevence kriminality. Asistent prevence kriminality je zaměstnancem statutárního města Ostravy – Městské policie Ostrava. Náplní práce asistenta prevence kriminality je podílet se na prevenci kriminality ve městě, přispívat k ochraně a bezpečnosti osob a majetku, dohled nad dodržováním čistoty na veřejných […]

Asistenti prevence kriminality darovali krev

|

Paní Irena Facunová a pan Marko Šariška, asistenti prevence kriminality Městské policie Ostrava (MP Ostrava), se připojili ke svým kolegům strážníkům a dalším zaměstnancům MP Ostrava, kteří dne 13. června 2017 darovali krev v Krevním centru Fakultní nemocnice Ostrava. Akci uspořádala Odborová organizace MP Ostrava s podporou vedení MP Ostrava. Reportáž přímo „z místa činu“ naleznete ZDE.

Asistenti prevence kriminality Městské policie Ostrava se setkali s kolegy z okolních obcí

|

  Vize a možnosti činnosti asistentů prevence kriminality a mentorů asistentů prevence kriminality na státní úrovni byly hlavním programem Regionální konference na téma asistent prevence kriminality. Setkání bylo organizováno statutárním městem Ostrava ve spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování dne 24. dubna 2017. O historii a legislativním ukotvení asistentů prevence kriminality promluvil Tomáš Koníček z Ministerstva vnitra. […]

Asistenti prevence kriminality se učili poskytovat první pomoc

|

Klíčovou oblastí, ovlivňující efektivnost a účinnost výkonu asistentů prevence kriminality v terénu, je vzdělávání a trénink nejrůznějších profesních dovedností. Proto asistenti prevenci kriminality absolvovali v březnu dvoudenní kurz zaměřený na zásady poskytování první pomoci včetně praktického nácviku postupů při resuscitaci, práce s automatickým externím defibrilátorem (AED) nebo ošetření zlomenin za použití vhodných pomůcek pro imobilizaci místa poranění. […]

Bezpečnost zajišťují asistenti prevence kriminality

|

V rámci realizace projektu „Posílení prevence kriminality v Ostravě prostřednictvím asistentů prevence kriminality a multidisciplinárního přístupu“ bylo vytvořeno šest pracovních míst pro tzv. asistenty prevence kriminality. V součinnosti s ostatními zainteresovanými subjekty se podílejí na předcházení vzniku trestné činnosti. Přispívají k zajištění bezpečnosti a ochrany osob a majetku. Také dohlížejí na dodržování čistoty na veřejných prostranstvích. […]

Kulatý stůl poskytovatelů protidrogového terénu

|

Agentura pro sociální začleňování ve spolupráci se statutárním městem Ostrava realizovala dne 22. 11. 2016 „Kulatý stůl“ k provázání činnosti poskytovatelů protidrogového terénu a služeb sociální prevence. K setkání, které se konalo v prostorách Renarkonu, o.p.s. na Mariánskohorské ulici, se sešli zástupci z více než osmi nestátních neziskových organizací. Účastníci si zde mohli vyslechnout nabídku terénních programů zaměřujících […]

prevence-transp-sm

Proběhlo zářijové jednání pracovní skupiny

|

Dne 21. září 2016 proběhlo v budově Magistrátu města Ostravy jednání pracovní skupiny Prevence kriminality. Na programu jednání bylo shrnutí aktualit v rámci prevence rizikového chování a monitoring projektů a aktivit. V rámci Koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám byl představen projekt realizovaný organizací Bílý nosorožec o.p.s.: „Interaktivní program sekundární prevence“, který naleznete v sekci Projekty partnerů. […]